Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOLEWSKA

Aktualność danych:

CHOLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

177

kobiet

Męska forma nazwiska to CHOLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie93 kobiety

  • podlaskie31 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).