Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOMSKA

Aktualność danych:

CHOMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

109

kobiet

Męska forma nazwiska to CHOMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • lubuskie15 kobiet

  • podlaskie6 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie41 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: