Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOMSKI

Aktualność danych:

CHOMSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CHOMSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOMSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • lubuskie21 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie41 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).