Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHOPCIAN

Aktualność danych:

CHOPCIAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

27

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2910. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHOPCIAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).