Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHORBIŃSKA

Aktualność danych:

CHORBIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

kobiet

Męska forma nazwiska to CHORBIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHORBIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie34 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).