Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHORZEWSKA

Aktualność danych:

CHORZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

208

kobiet

Męska forma nazwiska to CHORZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2758. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHORZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • łódzkie16 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie75 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • śląskie17 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie51 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).