Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CHUCHRO

Aktualność danych:

CHUCHRO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (112 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 574 osoby, z czego:

282

kobiety

292

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2641. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2634. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CHUCHRO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 mężczyzn, 34 kobiety

 • lubelskie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie33 mężczyzn, 19 kobiet

 • małopolskie64 mężczyzn, 48 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • opolskie17 mężczyzn, 14 kobiet

 • podkarpackie48 mężczyzn, 29 kobiet

 • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie56 mężczyzn, 46 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).