Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYB

Aktualność danych:

CYB – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 8 osób, z czego:

2

kobiety

6

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYB w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podlaskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).