Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBART

Aktualność danych:

CYBART – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

111

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2831. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBART w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie46 mężczyzn, 47 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: