Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBICHOWSKA

Aktualność danych:

CYBICHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to CYBICHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBICHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).