Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBORAN

Aktualność danych:

CYBORAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

57

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBORAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie19 mężczyzn, 19 kobiet

  • podkarpackie14 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).