Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBOROŃ

Aktualność danych:

CYBOROŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (126 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

122

kobiety

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBOROŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie62 mężczyzn, 64 kobiety

  • pomorskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).