Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBOWSKA

Aktualność danych:

CYBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to CYBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).