Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBUCH

Aktualność danych:

CYBUCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 199 osób, z czego:

103

kobiety

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2837. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBUCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 20 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: