Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBULAK

Aktualność danych:

CYBULAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 285 osób, z czego:

128

kobiet

157

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2776. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBULAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie39 mężczyzn, 32 kobiety

  • lubelskie47 mężczyzn, 33 kobiety

  • łódzkie10 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • podkarpackie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).