Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYBULIŃSKA

Aktualność danych:

CYBULIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podlaskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to CYBULIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYBULIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).