Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYC

Aktualność danych:

CYC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (159 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 284 osoby, z czego:

133

kobiety

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie96 mężczyzn, 63 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).