Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCAK

Aktualność danych:

CYCAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (98 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 142 osoby, z czego:

75

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie51 mężczyzn, 47 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).