Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCH

Aktualność danych:

CYCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

61

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn, 23 kobiety

  • lubuskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).