Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCHOL

Aktualność danych:

CYCHOL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

44

kobiety

44

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCHOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie32 mężczyzn, 27 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).