Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCHOL

Aktualność danych:

CYCHOL – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

46

kobiet

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCHOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie32 mężczyzn, 27 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).