Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCHOWSKA

Aktualność danych:

CYCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 183 osoby, z czego:

183

kobiety

Męska forma nazwiska to CYCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • mazowieckie61 kobiet

  • podlaskie7 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie21 kobiet

  • warmińsko-mazurskie22 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).