Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCHOWSKI

Aktualność danych:

CYCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

4

kobiety

173

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2768. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn

  • mazowieckie49 mężczyzn

  • podlaskie5 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie19 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie25 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).