Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYCOŃ

Aktualność danych:

CYCOŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (184 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 455 osób, z czego:

218

kobiet

237

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2748. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2704. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYCOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie32 mężczyzn, 25 kobiet

  • lubuskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie112 mężczyzn, 72 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie37 mężczyzn, 28 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: