Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYDZIK

Aktualność danych:

CYDZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 575 osób, z czego:

282

kobiety

293

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2684. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2648. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYDZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 mężczyzn, 35 kobiet

 • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn, 18 kobiet

 • lubuskie23 mężczyzn, 17 kobiet

 • łódzkie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • małopolskie11 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie35 mężczyzn, 27 kobiet

 • pomorskie29 mężczyzn, 33 kobiety

 • śląskie11 mężczyzn, 16 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie52 mężczyzn, 41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).