Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYFKA

Aktualność danych:

CYFKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

75

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYFKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie46 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).