Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYFRA

Aktualność danych:

CYFRA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (139 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

94

kobiety

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYFRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie71 mężczyzn, 68 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).