Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGAŃCZUK

Aktualność danych:

CYGAŃCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

69

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGAŃCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).