Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGAL

Aktualność danych:

CYGAL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (468 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 773 osoby, z czego:

375

kobiet

398

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2594. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2535. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie48 mężczyzn, 52 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie252 mężczyzn, 216 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: