Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGANKIEWICZ

Aktualność danych:

CYGANKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 258 osób, z czego:

138

kobiet

120

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGANKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie48 mężczyzn, 38 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie23 mężczyzn, 33 kobiety

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: