Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGANOWSKA

Aktualność danych:

CYGANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 232 osoby, z czego:

232

kobiety

Męska forma nazwiska to CYGANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2734. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie3 kobiety

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie29 kobiet

 • pomorskie64 kobiety

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).