Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGLICKA

Aktualność danych:

CYGLICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 63 osoby, z czego:

63

kobiety

Męska forma nazwiska to CYGLICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGLICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • warmińsko-mazurskie25 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).