Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYGOWSKA

Aktualność danych:

CYGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (2 osoby), mazowieckim (2 osoby), pomorskim (2 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 9 osób, z czego:

9

kobiet

Męska forma nazwiska to CYGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2960. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).