Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYJAK

Aktualność danych:

CYJAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

28

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYJAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).