Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYK

Aktualność danych:

CYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

24

kobiety

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.71.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie10 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).