Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYKMAN

Aktualność danych:

CYKMAN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

52

kobiety

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYKMAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie17 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).