Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYKOWSKA

Aktualność danych:

CYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

161

kobiet

Męska forma nazwiska to CYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie31 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie55 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).