Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYKOWSKI

Aktualność danych:

CYKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie30 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • opolskie15 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie47 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).