Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLC

Aktualność danych:

CYLC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

66

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn, 19 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).