Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLIŃSKA

Aktualność danych:

CYLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

kobiet

Męska forma nazwiska to CYLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie61 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).