Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLKE

Aktualność danych:

CYLKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

113

kobiet

97

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2836. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 13 kobiet

  • łódzkie24 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie16 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).