Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLKOWSKA

Aktualność danych:

CYLKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (102 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

210

kobiet

Męska forma nazwiska to CYLKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2759. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie28 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • pomorskie102 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).