Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLNA

Aktualność danych:

CYLNA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).