Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLNY

Aktualność danych:

CYLNY – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

13

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • małopolskie21 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).