Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYLWIK

Aktualność danych:

CYLWIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (459 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 676 osób, z czego:

345

kobiet

331

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2624. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2602. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYLWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie22 mężczyzn, 25 kobiet

  • podlaskie242 mężczyzn, 217 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 19 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).