Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMAŃSKA

Aktualność danych:

CYMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to CYMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie16 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).