Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMAŃSKI

Aktualność danych:

CYMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to CYMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).