Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMANOWSKA

Aktualność danych:

CYMANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (117 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

kobiet

Męska forma nazwiska to CYMANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • pomorskie117 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).