Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBA

Aktualność danych:

CYMBA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

35

kobiet

34

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie17 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).