Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBAŁA

Aktualność danych:

CYMBAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (138 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 442 osoby, z czego:

203

kobiety

239

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2763. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2702. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie72 mężczyzn, 66 kobiet

  • lubelskie50 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubuskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie34 mężczyzn, 19 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).