Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku CYMBALAK

Aktualność danych:

CYMBALAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

95

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2840. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska CYMBALAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie38 mężczyzn, 36 kobiet

  • mazowieckie40 mężczyzn, 37 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).